Publikacje pedagogiczne online dating

Rated 4.9/5 based on 594 customer reviews

Ponadto baza zawiera materiały opublikowane poza terenem Finlandii autorstwa fińskich twórców lub związane z Finlandią.

Zawiera książki i czasopisma od 1488 roku, mapy od 1967 roku, materiały audiowizualne od 1981 roku, opisy fińskich nut i nagrań muzycznych, publikacje elektroniczne (w tym elektroniczne czasopisma i wydawnictwa seryjne z numerami ISSN oraz dysertacje elektroniczne z Uniwersytetu w Helsinkach).

Baza obejmuje możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich, a także opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia. Zasięg chronologiczny: 1985-2007, baza jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne, pełne lata.

Zawartość: Artykuły z wybranych czasopism polskich (o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej, gospodarczej i społecznej), Nagrania z audycji i wywiadów telewizyjnych, Nagrania z posiedzeń Sejmu RP , Wykonywanie prawa UE, Parlamentaria z okresu II RP, Teksty konstytucji i innych dokumentów, Stare druki.

Baza zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą.

Zasięg chronologiczny: 1989-2005Baza stanowi elektroniczną, poprawioną wersję drukowanej Bibliografii Historii Kościoła.

Zasięg chronologiczny: lata 1944-1984; bibliografia za lata następne będzie sukcesywnie uzupełniana i kontynuowana.

Leave a Reply