Sest dni a sedem noci online dating

Rated 4.87/5 based on 944 customer reviews

Hlavnú časť „gonadotropínov menopauzy“ tvorí folikulostimulačný hormón (FSH).Tieto hodnoty sa môžu zistiť v krvnom sére a močom.V cievnom systému sa môžu systolické hodnoty krvného tlaku zvýšiť u žien viac než u mužov. Konštitučné faktory, nesprávna výživa, príliš vysoká hodnota cholesterolu ako aj funkčné poruchy látkovej výmeny pečene zohrávajú pravdepodobne dominujúcu úlohu.

Na rozdiel od klesajúcej tvorby estrogénov sa viac vylučuje hormón gonadotropín.Úbytok hustoty kostí jasne závisí od doby poklesu ovariálnych hormónov, t.zn., že aj hospodárenie s kalciom môže byť narušené nedostatkom estrogénov.2/3 žien sa sťažuje na ťažkosti v prechode, u 1/3 žien je potrebná hormonálna terapia. Vychádzajúc z termínu menopauzy sa časový úsek cca. Doba jedného roku po tomto termíne sa označuje ako „postmenopauza“. V týchto rôznych prechodových fázach sa plynulo menia koncentrácie ženských pohlavných hormónov a môžu vyvolávať diverzné klimakterické ťažkosti, ktoré sa spolu zahŕňajú pod pojem „klimakterický syndróm“.Na zlepšenie vegetatívnych symptómov sa podávajú prípravky s estrogénmi. Diskutuje sa aj o tom, či sa estrogény hodia na profylaxiu proti osteoporóze. Klimaktérium predstavuje celú prechodovú fázu od ešte plnej pohlavnej zrelosti až do senia ženy, t. Obidve tieto fázy trvajú viacero rokov, takže klimaktérium by mohlo v priemere trvať viac ako cca. V takzvaných rokoch prechodu sa objavujú charakteristické zmeny vo funkčnom obvode vaječníkov (= ovárií).

Leave a Reply