Ukradena lepota online dating zee bangla serial boyei gelo online dating

Rated 3.91/5 based on 684 customer reviews

Zatim se melje i sladi šećerom koji označava blažen život pravednih hrišćana posle smrti.Po želji, dodaju se mleveni orasi, začini i suvo grožđe.Po pravilu, svaka ikona treba da prethodno bude osveštana u crkvi.Kada je zamišljena knjiga o starcu Antoniju, ja nisam ni razmišljao o pisanju nastavka, jer je bilo teško sastaviti tekst na osnovu kaseta, koje su snimane pre nekoliko godina. Na kraju je najveći deo kaseta bio preslušan, i nastalo je ovo poglavlje.Nekoliko dana pre slave u domu počinju pripreme da bi se slava što svečanije i dostojnije dočekala. Ukućanima, deci naročito, kupuje se ponešto novo od odela, da to „ponove“ na dan slave. Znači, na svečano postavljenom stolu okrenutom ikoni, uoči dolaska sveštenika, treba da se nalaze: sveća na čiraku, slavski kolač, koljivo, čaša crnog vina, kadionica s tamjanom, briketom i šibicom, kao i spisak članova porodice radi pominjanja u molitvi.Ako je dan slave mrsan, jela su mrsna, a ako je dan postan i jela moraju biti posna.Članak “Bog je ljubav” nije ušao u zbornik članaka, već je štampan samo u novinama, pa sam se ja drznuo da ga objavim na kraju trećeg dela. Predavanja u pedagoškom institutu, ni posao školskog upravitelja van nastave nisu mi doneli ni veru, ni osećaj prisustva svemogućeg Tvorčevog Promisla u mom životu. Ja sam želela pametnog, obrazovanog, razumnog muža, čija zaštita bi mi donosila mir i pokoj.Ali, avaj suprug uopšte nije odgovarao tim zahtevima – on je bio traktorista u kolhozu, nesposoban za samog sebe, a ne da još štiti interese porodice. U to vreme se u mom životu pojavio muškarac, koji je kako mi se tada činilo bio sposoban da razreši sve nagomilane probleme.

Otac Antonije je neprestano govorio o ljubavi, često ponavljajući reči Apostola Pavla: “…I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi” (1 Kor. Pod uticajem njegovih saveta je pre nekoliko godina napisan članak “Bog je ljubav”, u kojem je kao primer uzet život prepodobnog Maksima Ispovednika, njegove pouke, se potpuno poklapaju sa tim što je govorio otac Antonije. Majka je bila pod uticajem čitavog “buketa” sujeverica, počevši od crne mačke koja pretrčava put, do izučavanja svakojakih horoskopa u slobodno vreme.

Tradicionalna pravila vezana za obeležavanje sveca vremenom se zaborave ili zanemare.

Kako bi proslavili slavu u duhu pravoslavlja podsetite se kako bi trebala da teče priprema i šta ustvari predstavljaju slavski kolač, sveća ili žito na trpezi...

Ukoliko se kolač kupuje gotov u pekari ili poslastičarnici, onda se tom vodicom samo poškropi.

Na kraju, sem uobičajenih šara, kolač se zakiti i grančicom bosiljka.

Leave a Reply